OK


Módosul az e-Számla szerződés
2011.01.28.

Nyomtatható verzió  

Tisztelt Szolgáltató Partnerünk!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az e-Számla szerződés 5.3 és 5.4 pontja értelmében
a cégeink között fennálló szerződést az alábbiak szerint módosítjuk:


1.sz melléklet szerinti Szolgáltatási díjak: 2011. márciusától előállított és továbbításra kerülő számlák díja patikák esetében
10 Ft+ÁFA/számla értékről 12 Ft+ÁFA/számla értékre emelkedik.
A díjak 2008. évben lettek megállapítva, azóta változatlanok,
és nem tartalmazták az archiválással kapcsolatban a jogszabálynak megfelelő szolgáltatásokat.

Szerződésünk 3.15.d) pontja szerinti archiválási szolgáltatás :Szolgáltató helyett és nevében kiállított elektronikus számlákat
8 (nyolc) évig archiváljuk, külön igény és térítés nélkül.

Szerződésünk 4.7. pontja a következők szerint módosult: Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi, elfogadja a MediSmart Elektronikus Számlarendszeren keresztül érkező elektronikus számlát, vagy elektronikus úton továbbított papírszámlát, minden olyan üzleti konstrukcióban, ahol mint Vevő szerepel.

Szerződésünk kiegészült a 4.8. ponttal:
Az elektronikus egészségpénztári elszámolás esetében a vásárlás eredeti bizonylatát, valamint a POS készülék által nyomtatott slip pénztártag által aláírt eredeti, vagy másolati, példányát a Szolgáltatónak meg kell őriznie és vitás esetben az Egészségpénztár kérésére be kell küldenie.

Szerződésünk 10.5. pontja kiegészül a következő résszel: „…….vagy a felek e szerződésben meghatározott kapcsolattartói,
vagy a szerződés aláírói által küldött és a másik fél által visszaigazolt e-mail üzenettel.”
Az egységes szerkezetű e-számla szerződés szövege megtekinthető
a www.medismart.hu weblapon.


Kérjük a módosítások szíves tudomásul vételét!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a fenti módosításokkal nem kívánják
a MediSmart e-Számla Rendszerének szolgáltatásait tovább igénybe venni,
úgy az e-Számla szerződés 10.3 pontja értelmében Önöknek lehetőségük van
3 (három) hónapos felmondási idő közbeiktatásával, rendes felmondással,
a közöttünk fennálló e-Számla szerződést legkésőbb február 15-ig
a 8. pontban meghatározott módon megszüntetni!
A felmondási idő alatt a régi szolgáltatási díjak érvényesek.


Budapest, 2011. január 28.Köszönettel:

Bolgár Iván
Ügyvezető igazgató<< Vissza a hírek listába
Új szolgáltatók

Affidea Site Managerek/Mobil POS

Affidea Blesz

Szigeti Patika Fiókgyógyszertára

Príma Patika (Gyógyszertár)

Balancemed 3 Fogászati és Pszichológiai Rendelő

Mordent

Szent Jakab Fiókgyógyszertár

Szent Ignác Gyógyszertár

Kisapostagi Patika Fiókgyógyszertár

Irinyi János Fiókgyógyszertár

Partnereink